Jet Quadekker
Redactiebureau voor educatieve en wetenschappelijke uitgaven

Vertalingen

Fritz Schuster, Herinneringen

Al enige jaren vertaal ik voor mijn plezier uit het Duits. Het is begonnen met de herinneringen van mijn Pruisische overgrootvader (1859-1944), die in het oosten van Pruisen Oberförster was en daar de enorme bossen beheerde. Voor deze vertaalklus moest ik me ook verdiepen in de roerige tijden die Duitsland beleefde, in gangbare maten en gewichten, en in de boswachterijen die toen bestonden -- de uiteenzettingen over de verschillende boomsoorten en de algehele bodemgesteldheid nog daargelaten.


Felix Salten, Bambi. Een leven in het bos

De ware geschiedenis van Bambi is vrij onbekend. Iedereen denkt aan de film-Bambi, weinigen kennen het echte, mooie verhaal, dat zo heel anders is en handelt over isolement, eenzaamheid en vergankelijkheid. Bambi wordt volwassen in een wereld vol gevaar: altijd staat HIJ op de achtergrond klaar om hem te doden. Prachtig zijn ook de vele natuurbeschrijvingen. Een nieuwe editie van mijn vertaling zal in het voorjaar bij De Geus verschijnen. 
Zie verder www.bambi100jaar.nl.


Erich Kästner, De conferentie van de dieren

De dieren hebben genoeg van alle oorlogen en alle vergaderingen. Altijd zijn de kinderen de dupe. Ze besluiten zelf in het Huis der Dieren een conferentie met de mensen te houden. Als alle onderhandelingen niet tot het gewenste resultaat leiden, nemen de dieren harde maatregelen... 
Er is belangstelling van uitgeverszijde. Afwachten maar.


De avonturen van Maja de bij

De eigenzinnige Maja heeft lak aan de regels van de korf waar ze geboren is. Ze gaat in haar eentje op stap, zwerft rond in de vrije natuur en praat met iedereen. Juist door die eigenzinnigheid en door de levenservaring die ze verwerft kan ze uiteindelijk haar volk redden. Tijd voor een nieuwe kennismaking!
Naar een uitgever wordt gezocht.


Redactie
Contact
Links naar een leuker leven
Naar huis